Станица подземних вода:  Засавица 1-доња  7НПП-2

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Засавица 1-доња
 ШИФРА: 7НПП-2
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-Засавица
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.56
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 57’ 07”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 30’ 22”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4979700
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7382150
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
С.Митровица
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 80.73
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 80.40
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.33
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 18.20
 ДУБИНА (m): 17.87
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.03.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 324
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 455
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 546
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ