Станица подземних вода:  Борча  9НП164

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Панчевачки рит
 НАЗИВ: Борча
 ШИФРА: 9НП164
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1994.
 ОСНИВАЧ: ЈП "Ђердап"
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km):
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 52’ 33”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 28’ 25”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4970274
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7458425
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Пад.Скела
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
078-2-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 72.52
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 72.20
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.32
 ПРЕЧНИК (mm): 51/45
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 12.00
 ДУБИНА (m): 11.68
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1994.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 100
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 316
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 392
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ