Станица подземних вода:  Чуварница-дубок  9НП165

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Панчевачки рит
 НАЗИВ: Чуварница-дубок
 ШИФРА: 9НП165
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1994.
 ОСНИВАЧ: ЈП "Ђердап"
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km):
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 51’ 16”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 27’ 49”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4967896
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7457613
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Београд-з
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
078-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 71.76
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 71.34
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.42
 ПРЕЧНИК (mm): 51/45
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 32.00
 ДУБИНА (m): 31.58
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1994.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 45
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 131
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 228
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ