Станица подземних вода:  Марковачки мост  1НП933А

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Марковачки мост
 ШИФРА: 1НП933А
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.07.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.73
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 13’ 17”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 08’ 59”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4897459
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7511966
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Свилајнац
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
099-3-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 101.62
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 100.79
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.83
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 12.90
 ДУБИНА (m): 12.07
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 593
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 759
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 920
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ