Станица подземних вода:  Бач (Б-1/1)  18НП0081/1

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Бач (Б-1/1)
 ШИФРА: 18НП0081/1
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 09.08.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав - канал ДТД
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.94
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 24’ 55”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 13’ 39”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5031603
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7361297
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Бач
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
377-1-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 82.08
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 81.94
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.14
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 8.70
 ДУБИНА (m): 8.56
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 29
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 112
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 195
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ