Станица подземних вода:  Кикинда (К-1/1)  19НП0111/1

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Кикинда (К-1/1)
 ШИФРА: 19НП0111/1
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.08.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса-Кикиндски кнл.
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.91
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 50’ 52”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 26’ 35”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5078279
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7456744
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Кикинда
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
329-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 79.70
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 79.56
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.14
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 5.20
 ДУБИНА (m): 5.06
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 10
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 197
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 329
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ