Станица подземних вода:  Нова Црња (НЦ-1)  19НП0121

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Нова Црња (НЦ-1)
 ШИФРА: 19НП0121
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 15.03.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса-канал
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.25
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 39’ 38”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 35’ 19”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5057411
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7467955
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Тоба
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
330-3-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 77.16
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 76.92
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.24
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 17.40
 ДУБИНА (m): 17.16
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 52
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 267
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 436
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ