Станица подземних вода:  Крајишник (КР-1/Д)  19НП0131/Д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Крајишник (КР-1/Д)
 ШИФРА: 19НП0131/Д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 15.03.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Тамиш
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 9.44
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 26’ 59”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 43’ 20”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5033949
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7478275
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Крајишник
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
380-1-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 79.10
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 78.90
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.20
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 16.20
 ДУБИНА (m): 16
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1991.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 1
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 130
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 414
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ