Станица подземних вода:  Зрењанин (ЗР-1)  19НП0141

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Зрењанин (ЗР-1)
 ШИФРА: 19НП0141
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.08.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса-Бегеј
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.33
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 23’ 56”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 22’ 54”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5028447
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7451606
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Зрењанин-с
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
379-2-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 81.04
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 80.82
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.22
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 12.20
 ДУБИНА (m): 11.98
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 583
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 799
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 897
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ