Станица подземних вода:  Бан. Карловац (БК-2)  19НП0172

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Бан. Карловац (БК-2)
 ШИФРА: 19НП0172
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.09.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав-канал
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.55
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 03’ 19”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 02’ 35”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4990089
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7503380
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Николинци
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
381-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 89.62
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 89.50
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.12
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 17.20
 ДУБИНА (m): 17.08
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 225
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 441
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 600
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ