Станица подземних вода:  Нови Кнежевац (ТК-2/1)  19НП0372/1

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Нови Кнежевац (ТК-2/1)
 ШИФРА: 19НП0372/1
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.07.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.25
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Тисе
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 46° 05’ 03”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 04’ 28”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5104825
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7428425
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Кањижа
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
297-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 78.46
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 77.53
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.93
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 11.00
 ДУБИНА (m): 10.07
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
1
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 96
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 295
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 443
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ