Станица подземних вода:  Падеј (ТП-6)  19НП0396

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Падеј (ТП-6)
 ШИФРА: 19НП0396
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 05.07.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.03
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Тисе
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 47’ 39”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 10’ 53”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5072503
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7436371
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Ада
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
329-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 76.79
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 75.94
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.85
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 13.00
 ДУБИНА (m): 12.15
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 184
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 439
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 550
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ