Станица подземних вода:  Врачев Гај (НВГ-2)  19НП0492

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Врачев Гај (НВГ-2)
 ШИФРА: 19НП0492
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1991.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Нера
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.90
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Нере
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 53’ 51”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 23’ 07”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4972615
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7530857
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
БелаЦрква
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-2-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 81.42
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 80.52
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.90
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.00
 ДУБИНА (m): 9.1
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 258
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 388
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 475
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ