Станица подземних вода:  Дужине (Д-1)  19НП199

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Дужине (Д-1)
 ШИФРА: 19НП199
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1992.
 ОСНИВАЧ: Хидро-завод ДТД
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Брзава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 3.60
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 17’ 24”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 00’ 29”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5016175
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7500625
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Милетићево
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
381-1-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 78.20
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 77.68
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.52
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 8.52
 ДУБИНА (m): 8
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 41
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 243
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ