Станица подземних вода:  Ковин  19НППД15

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Ковин
 ШИФРА: 19НППД15
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.05.1997.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 5.17
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дунава
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 46’ 25”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 01’ 12”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4958787
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7501575
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Делиблато
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-1-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 86.72
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 86.30
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.42
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 30.42
 ДУБИНА (m): 30
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.05.1997.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 1460
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 1543
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 1611
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ