Станица подземних вода:  Шид (Ш-1/Д)  20НП0241/Д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Шид (Ш-1/Д)
 ШИФРА: 20НП0241/Д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1992.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-Босут
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 8.73
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 08’ 07”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 13’ 18”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5000515
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7360144
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Шид-сев
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
377-3-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 101.06
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 100.98
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.08
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 41.20
 ДУБИНА (m): 41.12
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 892
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 1057
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 1187
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ