Станица подземних вода:  Свилајнац  1НП977

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Свилајнац
 ШИФРА: 1НП977
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1979.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава-Ресава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.28
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 14’ 00”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 13’ 06”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4898787
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7517439
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Свилајнац
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
099-3-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 106.92
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 106.32
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.60
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 11.10
 ДУБИНА (m): 10.5
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1979.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 452
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 725
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 879
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ