Станица подземних вода:  Ћуприја-парк  1НП982

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Ћуприја-парк
 ШИФРА: 1НП982
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.09.1977.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.06
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 56’ 13”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 22’ 33”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4865900
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7530175
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Ћуприја
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-2-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 118.92
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 118.12
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.80
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.80
 ДУБИНА (m): 10
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.09.1977.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 207
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 596
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ