Станица површинских вода: ЖАБАРСКИ МОСТ





  СТАНИЦА ЖАБАРСКИ МОСТ
  РЕКА ВЕЛИКА МОРАВА
  СЛИВ ДУНАВ
  ГОДИНА ОСНИВАЊА 1935
  КОТА “0” (m n.J.m.) 87.37
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km) 72.15
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2) 35496
   
  ЕЛЕМЕНТИ МЕРЕЊА И ОСМАТРАЊА
   
  Начин регистровања водостаја:
  летва од (год.): 1935
  лимниграф од (год.): -
  дигитално регистровање од (год.): -
    
  мерење протока од (год.): 1949
  мерење температуре воде од (год.): -
  пронос суспендованог наноса од (год.): -
  ледене појаве од (год.): 1946
  испитивање квалитета воде од (год.): -
  начин извештавања:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ