Стандардне активности Сектора за хидрологију су:

  • извршава послове успостављања и одржавања мреже хидролошких станица за праћење стања површинских вода и подземних вода прве - фреатске издани;
  • врши хидрометријска мерења и осматрања квантитативних показатеља стања површинских и подземних вода као и узимање, припрему и достављање узорака за потребе праћења квалитета површинских и подземних вода прве издани;
  • врши обраду, архивирање и чување података о стању површинских и подземних вода ;
  • анализира и утврђује стања површинских и подземних вода;
  • успоставља, одржава и унапређује хидролошки информациони систем за прикупљање и обраду података у реалном времену за потребе одбране од поплава, пловидбе и управљања водопривредним и хидроенергетским системима;
  • припрема и доставља хидролошке информације, прогнозе и упозорења за потребе одбране од поплава, пловидбе и за потребе међународне сарадње;
  • публикује обрађене податке у виду годишњака површинских и подземних вода;
  • даје мишљења у поступку издавања водопривредних услова за објекте који утичу на воде или воде утичу на њих;
  • извршава стручне услуге.


Документи за преузимање:

Детаљнији приказ  Детаљнији приказ
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ