Оперативни послови у оквиру програма рада мреже хидролошких станица површинских вода су следећи:

 • свакодневно извештавање на укупно 60 профила;
 • осматрање појаве и стања леда на укупно 183 профила;
 • узимање узорака и вршење хемијских анализа на укупно 66 профила;
 • хидрометријских мерења и испитивање квалитета вода према програму испитивања квалитета вода изворишта првог ранга на укупно 33 профила;
 • свакодневно узимање узорака за вршење анализа наноса на укупно 27 профила;
 • снимање пада водног огледала на укупно 66 профила;
 • контрола коте нуле водомера и снимање попречних профила;
 • контрола рада осматрача;
 • контрола рада и чишћење лимниграфа;
 • замена лимниграфских трака;
 • одржавање и интервенције на мрежи станица;
 • евидентирање и ажурирање архивске грађе;
 • припрема исплата хонора осматрача у мрежи станица површинских и подземних вода.

Документи за преузимање:

Детаљни приказ  Детаљни приказ


Оперативни послови у оквиру програма рада мреже хидролошких станица подземних вода су следећи:

 • Припрема програма успостављања и одржавања мреже хидролошких станица подземних вода;
 • Вођење евиденција и техничке документације о мрежи хидролошких станица подземних вода у Републици, као што су технички подаци о станицама, историјат станица, ситуација станица, хидрогеолошки профили бушотина, осматрачи и друго;
 • Вођење евиденције о опреми и инструментима;
 • Вођење евиденција са циљем праћења реализације финансијског плана;
 • Прикупљање, евидентирање, контрола и архивирање осмотрених и измерених података из мреже хидролошких станица подземних вода;
 • Учешће у изради хидролошког годишњака подземних вода, хидролошких основа, анализа и стручних мишљења;
 • Планирање мерења и узорковања;
 • Стандардизацију мерења и осматрања;
 • Оптимизација мреже хидролошких станица подземних вода;
 • Изради упутстава, праћење развоја методологије хидролошких осматрања и мерења и увођење нових метода, опреме и инструмената и обуку кадрова у циљу осавремењивања поступака мерења и осматрања у мрежи станица.

Документи за преузимање:

Детаљни приказ  Детаљни приказ
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ