Стандардне активности одељења за хидролошке прогнозе

Редовни оперативни послови који се обављају 365 дана у години:

 • Перманентно праћење и анализа стања нивоа вода и ледених појава на рекама;
 • Прикупљање података у реалном времену са националне мреже извештајних хидролошких станица и из подунавских земаља;
 • Припрема и достављање података у сагласности са међународним стандардима и обавезама везаним за размену хидролошких података;
 • Обрада и анализа хидролошких података, метеоролошких података и прогноза и израда хидролошких прогноза и упозорења;
 • Издавање прогноза опасних појава на рекама (поплавних таласа, малих вода и нагомилавања леда) са упозорењима;
 • Издавање дневних и недељних билтена о стању на рекама; ажурирање Web site-а;
 • Модернизација и одржавање функционалности хидролошког информационо- прогностичког система у реалном времену.

Специјални послови који се извршавају у току изузетних појава на рекама:

 • Увођење сталних дежурства за време трајања ванредних хидрометеоролошких појава за потребе константног праћења падавина и стања нивоа вода и леда на рекама;
 • Израда и достављање посебних упозорења и прогноза за профиле меродавне за одбрану од поплава на рекама;
 • Анализа и припрема извештаја о хидрометеоролошким условима који су изазвали опасне појаве на рекама, квалитету издатих информација, упозорења и прогноза као и о активностима Одељења током спровођења одбране.

Методолошки послови:

 • Развој и примена различитих метода, модела и процедура за хидролошко прогнозирање.

Документи за преузимање:

Детаљнији приказ  Детаљнији приказ
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ