Карактеристичне вредности: ВОДОСТАЈ (cm)        >> ТЕМПЕРАТУРА    >> ПРОТИЦАЈ


  Река: Дунав, Хидролошка станица: Бездан, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -63 -43 -14 -6 14 10 -20 -97 -86 -102 -77 -69
  Средња месечна: 174 199 246 296 304 315 282 222 159 112 123 148
  Максимална месечна: 573 586 672 736 699 776 753 714 648 515 563 600
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -142,  07.01.1909.  Апсолутни макс.: 776,  24.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Бoгоjeвo, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна -25 12 33 55 72 58 28 -36 -40 -41 -30 -66
  Средња месечна 203 228 275 336 349 357 326 264 203 161 174 190
  Максимална месечна 564 598 708 792 770 817 791 740 734 500 589 610
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -66,  30.12.1946.  Апсолутни макс.: 817,  15.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Нови Сад, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -68 -20 16 41 114 86 33 -5 -28 -63 -65 -60
  Средња месечна: 205 229 282 341 335 330 293 237 184 152 170 191
  Максимална месечна: 528 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -134,  10.01.1909.  Апсолутни макс.: 778,  29.06.1965.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Земун, период обраде 1972 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 53 74 108 105 172 195 108 103 76 77 -8 8
  Средња месечна: 323 337 377 422 400 364 315 275 261 268 291 319
  Максимална месечна: 560 604 757 783 702 692 688 495 516 611 632 596
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -8,  29.11.1983.  Апсолутни макс.: 783,  16.04.2006.

  Река: Дунав, Хидролошка станица: Смедерево, период обраде 1972 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 213 230 270 272 320 343 287 270 270 220 166 206
  Средња месечна: 478 485 511 541 526 505 478 457 450 451 462 479
  Максимална месечна: 626 658 804 845 762 736 734 600 604 648 680 629
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 166,  25.11.1986.  Апсолутни макс.: 845,  16.04.2006.

  Река: Тиса, Хидролошка станица: Сента, период обраде 1976 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 92 154 156 179 203 164 151 186 144 86 81 146
  Средња месечна: 287 305 370 433 378 324 288 272 252 248 260 274
  Максимална месечна: 672 764 831 926 884 787 774 714 492 507 663 668
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 81,  15.11.1976.  Апсолутни макс.: 926,  21.04.2006.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Сремска Митровица, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 43 23 67 82 61 50 0 -19 -18 -7 2 -2
  Средња месечна: 331 344 386 420 359 267 173 111 125 183 281 344
  Максимална месечна: 778 698 777 780 866 650 588 570 602 800 754 758
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -19,  19.08.2003.  Апсолутни макс.: 866,  17.05.2014.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Шабац, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -60 -78 -45 -31 -50 -48 -99 -116 -116 -106 -97 -103
  Средња месечна: 196 208 247 280 226 143 58 2 12 62 147 205
  Максимална месечна: 564 514 590 576 664 507 485 404 454 589 566 573
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -116,  19.08.2003.  Апсолутни макс.: 664,  17.05.2014.

  Река: Сава, Хидролошка станица: Београд, период обраде 1972 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 3 25 61 55 123 143 58 51 26 21 -61 -42
  Средња месечна: 275 290 331 376 352 315 264 225 211 220 245 275
  Максимална месечна: 512 562 718 738 654 651 648 441 470 575 594 513
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -61,  25.11.1986.  Апсолутни макс.: 738,  16.04.2006.

  Река: Дрина, Хидролошка станица: Радаљ, период обраде 1976 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: 23 24 24 25 34 22 18 21 21 20 21 23
  Средња месечна: 190 200 215 233 220 177 134 115 115 136 176 200
  Максимална месечна: 424 597 434 592 623 418 295 272 367 480 609 660
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: 18,  06.07.2019.  Апсолутни макс.: 660,  02.12.2010.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Варварин, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -161 -159 -136 -190 -220 -210 -225 -242 -240 -252 -234 -185
  Средња месечна: 22 56 81 78 47 17 -19 -43 -48 -38 -17 8
  Максимална месечна: 470 556 498 502 560 520 359 260 312 426 392 530
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -252,  05.10.1947.  Апсолутни макс.: 560,  14.05.1965.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Ћуприја, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -140 -119 -85 -75 -70 -67 -120 -141 -153 -164 -122 -128
  Средња месечна: 84 120 153 151 118 86 47 22 16 24 45 71
  Максимална месечна: 473 700 620 606 656 590 486 348 372 506 490 634
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -164,  06.10.2017.  Апсолутни макс.: 700,  21.02.1963.

  Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Љубичевски мост, период обраде 1946 - 2021 година
  МЕСЕЦ: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Минимална месечна: -371 -345 -307 -330 -343 -372 -376 -379 -389 -388 -391 -371
  Средња месечна: 46 82 121 120 81 44 -6 -38 -47 -37 -13 19
  Максимална месечна: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Екстремне вредности, датум:  Апсолутни мин.: -391,  20.11.2018.  Апсолутни макс.: 706,  04.05.1958.

  Напомена:
  Апсолутни мин. - најнижи водостај
  Апсолутни макс. - највиши водостај
  подаци за апсолутни минимум и максимум се односе на период рада хидролошке станице.
  Легенда:
  1)  Подаци обрађени за период утицаја акумулација Ђердап I на Дунаву и бране Нови Бечеј на Тиси
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ