Хидролошке анализе
Праћење стања и режима површинских вода на територији Србије; анализа и обрада елемената биланса вода; обрада и контрола хидролошких параметара; вођење архиве и базе хидролошких података површинских и подземних вода; припрема и издавање хидролошких података; израда хидролошких анализа, елабората и студија; израда хидролошких основа за поједине сливове, подручја и целу територију Србије и приказ генерализованих информација у форми карти, регионалних зависности и сл.; изучавање просторне и временске расподеле хидролошких величина са циљем проучавања водних ресурса; израда, одржавање и ажурирање катастра физичко-географских и хидролошких карактеристика сливова; издавање стручних мишљења; издавање хидрометеоролошких услова.
Делатност
Информација о најзначајнијим активностима Одељења за обраду хидролошких података и хидролошких анализа.
Хидролошки годишњаци - површинске воде
Преглед годишњих архива хидролошких годишњака површинских вода у PDF формату.


Документи за преузимање:

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2021. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2020. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2019. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2018. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2017. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2016. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2015. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2014. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за 2013. годину

Хидролошка анализа  Хидролошка анализа за период 2012. - јул 2013. године
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ