Мрежа станица површинских и подземних вода
Приказ организационе шеме управљања мрежом хидролошких станица и сливова већих река, распоред хидролошких станица за праћење карактеристика режима површинских и подземних вода. Основни технички подаци и програми који се реализују на хидролошким станицама.
Делатност
Одељење за хидролошка мерења и осматрања извршава програме систематског осматрања и мерења на хидролошким станицама површинских и подземних вода прве издани. У том циљу одељење, преко својих теренских јединица ( хидролошке реонске станице и главне хидролошке станице) врши надзор и одржавање мреже хидролошких станица у складу са планиранимм развојем. Спровођење програма систематског осматрања и мерења има за циљ утврђивање и регистровање промена квантитативних и квалитативних карактеристика површинских и подземних вода.
Мрежа станица површинских вода
Карте хидролошких реонских станица и сливова. Распоред станица по реонским станицама и сливовима већих река. Основи подаци о станицама површинских вода.
Мрежа станица подземних вода
Приказ подручја на којима се врши праћење режима подземних вода, распоред и ранг станица као и основни технички подаци и програм рада.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ