Мрежа станица подземних вода

Мрежа станица подземних вода - подручје Банат Станица: Дужине Д-1 Станица: Јерменовци Ј-1 (236/1) Станица: Гудурица ГУ-1 (230) Станица: Ватин ВА-1 (227) Станица: Кусић КУ-1 (372) Станица: Банатска Паланка БП-1 (373/А) Станица: Црвена Црква ЦЦ-1 (340/А) Станица: Чешко Село ЧС-1 (332) Станица: Стража СТ-1 (304/4) Станица: Дубовац ЛП1012 Станица: Дубовац П-8 Станица: Црвеначки Рит ЛП927 Станица: Ковин ПП930 Станица: Ковин ПД15 Станица: Иваново ПД25 Станица: Ковин (пијезометри у батерији) Станица: Зрењанин (пијезометри у батерији) Станица: Старчево ПП721 Станица: Плочица - Скореновачки рит ЦБ44 Станица: Локве (пијезометри у батерији) Станица: Банатски Карловац (пијезометри у батерији) Станица: Дебељача (пијезометри у батерији) Станица: Банатско Аранђелово (пијезометри у батерији) Станица: Кикинда (пијезометри у батерији) Станица: Нова Црња (пијезометри у батерији) Профил: Врачев Гај (десни) Станица: Крајишник (пијезометри у батерији) Профил: Нови Кнежевац (леви) Профил: Падеј (леви) Профил: Бурза (леви) Профил: Сечањ (леви) Профил: Сечањ (десни) Подручје: Банат - табеларни приказ
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ