Станица подземних вода:  Дубравица-Липе  1НППД-123

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Дубравица-Липе
 ШИФРА: 1НППД-123
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.05.2002.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.59
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 40’ 48”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 04’ 22”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4948375
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7505775
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Дубравица
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-3-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 75.47
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.35
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m):
 ДУБИНА (m):  
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
30
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.05.2002.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 328
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 608
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 671
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ