Станица подземних вода:  Дворица-В.Ливаде  1НППД-172

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Велика Морава
 НАЗИВ: Дворица-В.Ливаде
 ШИФРА: 1НППД-172
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.06.2002.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Велика Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.89
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Велике Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 53’ 55”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 22’ 16”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4861650
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7529800
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Светозарево
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-2-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 120.43
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m):
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m):
 ДУБИНА (m):  
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.06.2002.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 105
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 401
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 504
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ