Станица подземних вода:  Петловача  7НП33

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Петловача
 ШИФРА: 7НП33
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1948.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-к.Јерез
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.28
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 43’ 57”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 28’ 10”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4955364
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7378789
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Цер-сев
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 89.68
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 89.23
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.45
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 7.45
 ДУБИНА (m): 7
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1951.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 200
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 458
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 778
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ