Станица подземних вода:  Лозничко поље  7НП43

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Лозничко поље
 ШИФРА: 7НП43
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1948.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дрина
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.77
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дрине
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 32’ 54”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 14’ 14”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4935267
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7359961
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Лозница
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-3-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 119.24
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 118.94
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.30
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 6.05
 ДУБИНА (m): 5.75
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1949.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 65
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 237
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 399
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ