Станица подземних вода:  Бадовинци  7НП46

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Бадовинци
 ШИФРА: 7НП46
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.06.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дрина
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 3.17
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дрине
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 47’ 21”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 23’ 43”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4961780
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7373046
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Богатић
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 88.54
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 88.19
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.35
 ПРЕЧНИК (mm): 76/69
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.00
 ДУБИНА (m): 9.65
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.06.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 270
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 401
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 520
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ