Станица подземних вода:  Шабац-Агенција ЈРБ  7НП49

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Шабац-Агенција ЈРБ
 ШИФРА: 7НП49
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.06.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.04
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 46’ 05”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 42’ 19”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4959000
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7397525
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Шабац-сев
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 79.99
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 79.21
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.78
 ПРЕЧНИК (mm): 76/69
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.78
 ДУБИНА (m): 10
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.06.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 229
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 594
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 913
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ