Станица подземних вода:  Богатић  7НПБ-4

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Богатић
 ШИФРА: 7НПБ-4
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.08.2002.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дрина
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 8.05
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 50’ 18”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 29’ 06”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4967093
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7380247
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Богатић
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.):
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.40
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 4.40
 ДУБИНА (m): 4
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: Главна
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
30
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
30
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.08.2002.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 132
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 298
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 400
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ