Станица подземних вода:  Баново Поље  7НПП-7

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Баново Поље
 ШИФРА: 7НПП-7
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-од Дрине
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 6.28
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 51’ 29”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 28’ 08”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4969316
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7379004
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Богатић
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 83.47
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 83.21
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.26
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 15.46
 ДУБИНА (m): 15.2
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.03.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 137
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 303
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 487
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ