Станица подземних вода:  Штитар  7НПП-13

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Штитар
 ШИФРА: 7НПП-13
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-канал
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.10
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 47’ 53”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 36’ 10”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4962461
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7389463
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Штитар
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 81.91
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 81.72
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.19
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 14.07
 ДУБИНА (m): 13.88
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 64
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 203
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 317
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ