Станица подземних вода:  Кочин канал  7НПП-14

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Кочин канал
 ШИФРА: 7НПП-14
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.95
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 47’ 06”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 41’ 08”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4960900
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7396000
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Шабац-сев
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.):
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.49
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 15.83
 ДУБИНА (m): 15.34
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 347
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 518
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 635
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ