Станица подземних вода:  Бадовинци   7НПП-15

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Бадовинци
 ШИФРА: 7НПП-15
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дрина
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.67
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 45’ 46”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 22’ 19”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4958874
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7371126
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Дворови
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-2-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 91.31
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 90.95
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.36
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 11.99
 ДУБИНА (m): 11.63
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 283
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 437
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 548
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ