Станица подземних вода:  Дуваниште  7НПП-18

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Дуваниште
 ШИФРА: 7НПП-18
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-к.Јерез
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.48
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дрине
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 44’ 24”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 31’ 38”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4956100
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7383375
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Липолист
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-3-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.):
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.27
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 13.30
 ДУБИНА (m): 13.03
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
30
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 49
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 310
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 432
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ