Станица подземних вода:  Прњавор  7НПП-20

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Прњавор
 ШИФРА: 7НПП-20
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2005.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-к.Јерез
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.60
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 42’ 21”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 24’ 32”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4952479
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7373942
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Цер-север
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.):
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.24
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m):
 ДУБИНА (m):  
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.2005.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 300
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 490
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 603
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ