Станица подземних вода:  Глушци  7НППд-715

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Глушци
 ШИФРА: 7НППд-715
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-к.Битва
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.10
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дрине
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 52’ 21”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 31’ 59”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4970825
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7384100
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Штитар
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 82.47
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 82.00
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.47
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 26.92
 ДУБИНА (m): 26.45
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 136
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 310
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 429
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ