Станица подземних вода:  Богатић  7НППд-716

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Богатић
 ШИФРА: 7НППд-716
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-к.Битва
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.45
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 50’ 37”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 31’ 21”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4967638
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7383213
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Штитар
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 83.26
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 82.89
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.37
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 16.97
 ДУБИНА (m): 16.6
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.04.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 85
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 275
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 396
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ