Станица подземних вода:  Клење  7НППд-717

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Клење
 ШИФРА: 7НППд-717
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Дрина
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 5.77
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дрине
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 47’ 32”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 25’ 48”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4962055
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7375783
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Богатић
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
076-2-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 87.83
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 87.39
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.44
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 17.88
 ДУБИНА (m): 17.44
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 204
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 389
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 497
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ