Станица подземних вода:  Дреновац  7НППд-722

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Мачва
 НАЗИВ: Дреновац
 ШИФРА: 7НППд-722
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.2004.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Сава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.87
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 51’ 16”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 41’ 55”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4968600
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7397150
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Шабац-север
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 78.70
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 78.34
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.36
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 16.29
 ДУБИНА (m): 15.93
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.2004.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 130
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 301
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 408
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ