Станица подземних вода:  Добруша-комплекс  12НП275

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Метохија
 НАЗИВ: Добруша-комплекс
 ШИФРА: 12НП275
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 10.07.1950.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Бели Дрим
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.95
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Белог Дрима
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 42’ 09”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 25’ 47”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4728878
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7453286
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Ђураковац
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
629-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 444.96
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 444.46
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.50
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 5.80
 ДУБИНА (m): 5.3
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ:
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1952.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 32
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 252
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 468
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ