Станица подземних вода:  Лођа  12НП286А

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Метохија
 НАЗИВ: Лођа
 ШИФРА: 12НП286А
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1986.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Бели Дрим-Пећ. Бистрица
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.63
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 37’ 59”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 20’ 52”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4721200
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7446513
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Пећ
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
629-4-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 477.95
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 477.55
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.40
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 12.90
 ДУБИНА (m): 12.5
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ:
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 513
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 754
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 1012
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ