Станица подземних вода:  Јагода  12НП292

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Метохија
 НАЗИВ: Јагода
 ШИФРА: 12НП292
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 10.07.1950.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Бели Дрим
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.03
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Белог Дрима
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 38’ 29”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 32’ 09”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4722050
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7461950
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Шаљиновица
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
630-3-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 393.44
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 393.14
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.30
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 7.30
 ДУБИНА (m): 7
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ:
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1950.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 20
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 245
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 509
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ