Станица подземних вода:  Клина  12НП293А

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Метохија
 НАЗИВ: Клина
 ШИФРА: 12НП293А
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1986.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Бели Дрим
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.75
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Белог Дрима
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 35’ 26”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 33’ 55”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4716388
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7464325
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Клина
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
630-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 370.39
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 369.97
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.42
 ПРЕЧНИК (mm): 76/67
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 7.92
 ДУБИНА (m): 7.5
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ:
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.04.1986.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 210
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 403
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 497
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ