Станица подземних вода:  Котрадић  12НП406

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Метохија
 НАЗИВ: Котрадић
 ШИФРА: 12НП406
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.11.1951.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Бели Дрим-Дечанска Бистрица
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.63
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дечанске Бистрице
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 42° 33’ 50”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 24’ 42”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4713494
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7451699
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Баране
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
626-4-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 463.56
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 463.26
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.30
 ПРЕЧНИК (mm): 89/81
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 5.30
 ДУБИНА (m): 5
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ:
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1952.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 80
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 273
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ