Станица подземних вода:  Циглана  14НП601

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Подунавље
 НАЗИВ: Циглана
 ШИФРА: 14НП601
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1994.
 ОСНИВАЧ: ЈП "Ђердап"
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.24
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дунава
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 44’ 32”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 26’ 30”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4955386
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7534969
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Тополовник
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 70.79
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 70.53
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.26
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 32.26
 ДУБИНА (m): 32
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.04.1994.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 506
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 669
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 798
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ