Станица подземних вода:  Влашки Гај  14НП602

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Подунавље
 НАЗИВ: Влашки Гај
 ШИФРА: 14НП602
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.04.1994.
 ОСНИВАЧ: ЈП "Ђердап"
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.70
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дунава
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 44’ 17”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 26’ 40”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4954924
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7535197
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Тополовник
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 69.36
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 68.85
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.51
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 28.81
 ДУБИНА (m): 28.3
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.04.1994.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 149
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 296
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 451
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ